Instructies voor de voorzitter van een telbureau G (gemeente)

Nummer
G04c

Het telbureau G telt de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen.

Het formulier informeert de voorzitter van telbureau over:

  • de samenstelling van zijn bureau;
  • de opening van het stembureau
  • de verhindering van de aangewezen leden van het stembureau
  • briefwisseling
  • verplichtingen
  • vergoeding en verzekering
  • ...